GIS toepassingen voor gemeenten

Hier vind je verschillende toepassingen die je ook binnen je organisatie kan opzetten. Deze toepassingen zijn bedoeld om je te inspireren, idëen te geven en vooral je te tonen wat er mogelijk is. Tevens vind je hier voorbeelden van wat je collega's hebben opgezet.

Toepassingen met  live voorbeelden, how-to video's en links naar templates om je ideëen te geven.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsbeheer is belangrijk maar kan eveneens met standaard en interactieve oplossingen worden opgezet waarbij de data die beschikbaar is in de gemeente (meestal in Excel of andere bestanden) snel en efficiënt kan worden omgezet.

Verder lezen...

Buurtwegen

Buurtwegen is op heden een hot item. Zo is het MRB wegen in voorbereiding, is er de online publicatie van de atlas der buurtwegen, zijn er de verschillende problemen met het al dan niet bestaan en toegankelijk zijn van de buurtwegen en de inventarisatie van bestaande (nieuwe) buurtwegen.

Verder lezen...

Wegeniswerken

Voorbeeld

Binnen de gemeente is er in veel gevallen ook informatie aanwezig omtrent Wegenis-werken. Je kan zowel een applicatie aanmaken waarbij de betrokken diensten de wegeniswerken invoeren, anderen deze kunnen consulteren en deze informatie ook publiceren voor het groot publiek. 

Verder lezen...

Deel dit met anderen