Volg ons

GIS Strategie

Globale strategie

Het opzetten van een GIS-strategie dient niet zo complex te zijn. Uiteindelijk bestaat het uit een aantal stappen die je kan doorlopen en met minimale investeringen kan verwezenlijken. Natuurlijk is de focus van elk van jullie verschillend en laat wat je hier vindt ook toe om deze globale strategie aan te passen aan de specifieke wensen binnen je organisatie.

De GIS – strategie binnen een gemeente, overheid of privaat bedrijf omhelst echter eveneens een aantal belangrijke stappen die binnen elke strategie terug te vinden is. Hierbij is het wel aangeraden om zich te laten bijstaan en/of de nodige informatie op te vragen.

Een  GIS-strategie voor een gemeente, overheid of privaat bedrijf omvat enerzijds belangrijke kern-thema’s die zowel stand-alone kunnen worden geïmplementeerd alsook diensten die op elkaar kunnen afgestemd worden. Zo kan bv. een geo-loket worden opgezet, maar kan dit ook verder worden uitgebreid door de data van het geo-loket verder te integreren in bv. de CRM-oplossing.


Door de Vlaamse Overheid en de VVSG werd samen met Geo-Lokaal een studie uitgevoerd over het GIS-gebruik in Vlaanderen bij de gemeentes. 

Aan de hand van de vragen wordt er een overzicht bekomen van de diversiteit van het GIS-gebruik door de lokale besturen in te delen in vijf types:

  1. Gemeente zonder GIS-gebruik;
  2. Gemeente met GIS als raadpleegtoepassing;
  3. Gemeente met GIS-gebruik in verschillende diensten;
  4. Gemeente steunt op dienstenbreed GIS;
  5. Gemeente met organisatiebreed en geïntegreerd GIS

Met volgend overzicht als resultaat :

Bron GeoLokaal

 


In deze degelijke studie van Geo-Lokaal rond de GIS-typologie werd eveneens bevraagd naar de typische activiteiten die men binnen de gemeente binnen het GIS beschouwd. Het blijkt hieruit duidelijk dat het GIS als een ondersteunende dienst wordt beschouwd (om de verplichtingen uit te voeren) terwijl het GIS eveneens een heel belangrijke strategische en beleidsmatige rol kan spelen

(bron: Geo-Lokaal) : 

GIS activiteiten : studie GIS-typologie (bron GeoLokaal)

 


Zoals hierboven aangegevens zijn er tal van activiteiten en acties die in een GIS-strategie horen. Het is echter belangrijk dat de essentiële stappen worden gevolgd in het plan. In wat volgt en op deze site geven we de verschillende onderdelen weer die je kan gebruiken bij de implementatie van de GIS-strategie en verwijzen we tevens ook naar de verschillende toepassingen die we op deze site publiceren die je stapsgewijze tonen hoe je deze applicaties kan inzetten en direct gebruiken.

Ga dus naar Basis-stappenplan voor verdere verduidelijking of ga direct naar de bovenstaande taps voor informatie

 

Deel dit met anderen