Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Percelenbeheer OCMW

Vele van de OCMW's hebben ofwel het beheer ofwel de eigendom van diverse percelen. Op een eenvoudige manier kunnen deze percelen worden gevisualiseerd en beheerd. En verder ook worden gekoppeld aan de informatie van de dossiers (bv. onteigening, pacht, gebruik, ...). 

Het beheer van percelen is één van de taken die in een OCMW worden gedaan. Als test werd gekeken op welke manier de informatie van de percelen kan worden gevisualiseerd. En aangezien de meest informatie omtrent beheersovereenkomsten, onteigeningen, ... in excel worden bijgehouden werd nagegaan op welke eenvoudige manier je de kaart-informatie kan koppelen aan het excel-bestand. 

In het voorbeeld hieronder worden er bv. 3 sheets in excel gebruikt. De eerste sheet is de informatie omtrent de dossiers. Aan elk dossier is er een dossiernummer toegekend. Aangezien het in Excel is, kan je alle mogelijke informatie aan dit dossier toevoegen. Zoals bv. de datum, beheerder, ... 

en tevens kan je aan elk dossier ook een link voorzien naar bv. Google Drive, een beeld in een directory of zelfs de directory zelf : 

Voor elk dossier kan je nu een separate sheet aanmaken waarbij je voor elk perceel een lijn aanmaakt en hiernaast dan het juiste dossiernummer kan koppelen. We hebben in het voorbeeld de capakey gebruikt aangezien dit toelaat om eenvoudig met de kadastrale informatie te koppelen. Aan de cel met het dossiernummer voegen we nu een hyperlink toe naar de lijn in de sheet van de dossiers. Dit betekent dat wanneer je nu klikt op het dossier, je automatisch wordt doorverwezen naar het dossier. Hetzelfde kan je nu doen door een hperlink in te voegen aan het veld van de Capakey waarbij je bv. verwijst naar een derde sheet, waar je de informatie omtrent het perceel bijhoudt (zie beeld hieronder rechts). Wanneer je nu deze sheet koppelt aan een kadasterplan is het mogelijk om direct in excel het overzicht te krijgen van de percelen die bij het OCMW worden beheerd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is nu mogeljk om zowel op de kaart als in de excel selecties te maken en deze in elk te visualiseren. Bv. als je een perceel aanklikt, dan krijg je de mogelijkheid om de juiste rij in excel te selecteren. Vandaar kan je dan doorklikken naar het dossier of naar de informatie omtrent het perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net zoals het ook mogelijk is om vanuit het excel-bestand een selectie te maken en deze op kaart terug weer te geven. Gebruik hiervoor de normale filter-tool van excel en automatisch zullen dan de juiste percelen worden gekozen in de kaart. Zo vind je bv. voor één dossier de betrokken percelen : 
 
 
 
 

Deel dit met anderen